• 2. MAI @ Park Inn by Radisson Meriton Spa & Conference Hotel Tallinn

  e-RESIDENTSUS
  väärtus I turuosaliste
  RISKIISU

  e-RES Value and Risk Appetite of the Market

   

Korraldaja

FINESTO_logo

Meediapartner

eRES2018-Postimees

Turunduspartner

convertal-logo

ESINEJAD

Praktilisel seminaril panustavad seisukohtade ja heade mõtetega e-residentsuse projektiga seotud visionärid, kõneisikud ja koostööpartnereid ning tunnustatud turuosalistest valdkondlikud eksperdid nii era kui avalikust sektorist.valdkondlikku eksperti ja kõneisikut era- ja avalikust sektorist.

PEATEEMAD

Seminari fookuses on e-RES VÄÄRTUS sh projekti hetkeseis ja eesmärgid. Hindame globaalset mõjusust äri- ja ettevõtluskeskkonnale ja kaardistame strateegilisi RISKE. Räägime avatult ja objektiivselt riskide juhtimisest sh kaardistame turosaliste RISKIISU ja avaliku sektori osapoolte RISKILÄVI.

TOIMUMISKOHT

Park Inn by Radisson Meriton Spa & Conference Hotel Tallinn konverentsikeskuse saalis Peterson I/III.
Aadress: Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn
 
ESINEJAD: 

Praktilisel seminaril panustavad seisukohtade ja heade mõtetega e-RES valdkonna ja turuosaliste tunnustatud valdkondlikud kõneisikud/eksperdid nii era kui avalikust sektorist.
Tõnu Mertsina

Tõnu Mertsina

Swedbanki peaökonomist

Madis Reimand

Madis Reimand

Rahapesu andmebüroo juht

Dmitri Jegorov

Dmitri Jegorov

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

Aivar Paul

Aivar Paul

LHV Pank, Pangaliidu rahapesu toimkonna juht

Karin Madisson

Karin Madisson

Advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat

Kai Härmand

Kai Härmand

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

Andre Nõmm

Andre Nõmm

Finantsinspektsiooni juhatuse liige

Indrek Tibar

Indrek Tibar

Swedbank, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht

Merle Saar-Johanson

Merle Saar-Johanson

Notarite Koda esimees

Andres Palumaa

Andres Palumaa

Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise valdkonna juht

Taavi Tamkivi

Taavi Tamkivi

Rahapesu tõkestamise ja vastavuskontrolli ekspert

ÜRITUSE KAVA

 • Toompuiestee 27
  Tallinn

 • 2. mai 2018
  09:30 - 16:00

 • Registreerumine
  avatud kuni 01.05

 • Lisainfo:
  info@finesto.ee I 51 73623


 • 9:30

  KOGUNEMINE JA HOMMIKUKOHV


 • 10:00

  I paneel: e-RES STRAT. VÄÄRTUS / GLOBAALSED RISKID
  Avatud diskussioon teemadel:
  • e-Riigi potentsiaal e-RES võtmes
  • Millist rände- ja inimvarastrateegiat vajab Eesti?
  • Rahapesu ja terrorismi tõkestamise piirkondlikud ja globaalsed trendid                       
  • Eesti haldussuutlikkus e-residentide teenindamisel
  • Teiste majandusruumide/riikide võimalik reaktsioon
  • Äri-ja ettevõtluskeskkonna konkurentsi tulevik
   Eesti kui maksuparadiisi moraalsed ja pragmaatilised vastuväited
  • e-RES projekti riskide (maine, maksu, julgeoleku vm) mõjuhinnang
  Eeskõnelejad:   
  ANDRE NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
  DMITRI JEGOROV, e-Residentsus programmi nõukogu liige                       
  TÕNU MERTSINA, Swedbanki peaökonomist
 • 11:00

  II paneel: HOOLSUSKOHUSTUSED MITTERESIDENTIDE TEENINDAMISEL
  Avatud diskussioon teemadel:
  • Tunne-oma-klienti põhimõtte sisustamine
  • Kliendi varalise seisu, selle päritolu analüüs
  • Äri mõistmine ja majandustehingute seire, aruandluskohustus
  • Tegelike kasusaajate andmed
   Osaliselt pööratud tõendamiskohustus
  • Tsentraalne PEP ja RCA info ja register
  • Juurdepääs riiklikele registritele ja taustakontrolli andmetele
  • Hoolsusmeetmete rakendamine läbi automatiseeritud IT-süsteemide
  • Riigi ja turuosaliste infovahetuse tõhustamine
  • innovatiivsed rahapesu tuvastuse protseduurid ja meetodid
  • Blockchain tehnoloogiad ja riiklik järelvalve
  • KYC/AML iseregulatsiooni meetodid
  Eeskõnelejad:
  ANDRES PALUMAA
  , Finantsinspektsiooni rahapesu tõkest. valdkonna juht
  AIVAR PAUL, LHV Pank, Pangaliidu AML/TF tõkestamise tööruhma juht
  TAAVI TAMKIVI, Rahapesu tõkestamise ja vastavuskontrolli ekspert
 • 12:00

  BUFFET LÕUNA

 • 13:00

  IV paneel: e-RES ÕIGUSKINDLUS
  Avatud diskussioon teemadel:
  • Juristiktsiooni problemaatika
  • Äri-ja tsiviilõiguse hallid alad
  • Osakapitali tasumise konto nõude leevendamine
  • Täite-, pankroti-ja kohtumenetluse aspektid
  • Muudatused juhatuse asukoha ja esindusõiguse nõuetes
  • e-apostilliregistri ja digitõestuse väljatöötamise kavatsus
  • Kuidas vabakutsete esindajad saavad võimalike pettuseriske maandada?
  Eeskõnelejad:
  KARIN MADISSON, Advokaadibüroo SORAINEN partner ja vandeadvokaat
  KAI HÄRMAND, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler
  MERLE SAAR-JOHANSON, Notarite Koda esimees
 • 13:45

  IV paneel: PANKADE jt FINANTSASUTUSTE RISKIISU
  Avatud diskussioon teemadel:
  • Arvelduskontode saaga debatt
  • e-RES riskide hind ja võimalikud tagajärjed
  • Kes on garant ja/või kindlustab kahjud?
  • e-RES-ga arveldamiste erikorra võimalikkus
  Eeskõnelejad:
  AIVAR PAUL, LHV Pank, AML/TF tõkestamise üksuse juht
  INDREK TIBAR, Swedbank, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht
 • 14:30

  KOHVIPAUS

 • 15:00

  V paneel: e-RES RIIKLIK RISKILÄVI
  Avatud diskussioon:
  • MTA e-RES seotud riskianalüüs ja riskide juhtimine
  • Rahapesu andmebüroo e-RES riskistenaariumid ja ohuhinnang
  • Kas on määratletud riigi strateegiline riskilävi?
  Eeskõnelejad:
  TÕNIS KUUSE, Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht
  MADIS REIMAND, Rahapesu andmebüroo juht
 • 16:00

  KOKKUVÕTTED JA ETTEPANEKUD

  • Esinejate/kuulajate avatud mikrofon

Registreerimine

HIND
Registreerimine on lõppenud.